آلیاژ جوش آرتا زیرمجموعه SBG

فولاد زنگ نزن

Avesta 2205 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205 BASIC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B AWS A5.4 E2209-15
Avesta 2205-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205-PW AC DC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2507 P100 rutile Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L R AWS A5.4 E2594-16
Avesta 2507 P100-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 2507 P100-HF Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 253 MA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 21 10 N R AWS A5.4 -
Avesta 308L MVR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17
Avesta 308L MVR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-16 --> to check
Avesta 308L MVR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17 --> to check
Avesta 316L SKR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 316L SKR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-16 --> to check
Avesta 316L SKR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 318 SKNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Avesta 347 MVNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R AWS A5.4 E347-17
Avesta 904L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R AWS A5.4 E385-17
Avesta LDX 2101 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
Avesta LDX 2404 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
BOHLER FOX 2,5 Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1H4R
BOHLER FOX alform 700 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E11018-GH4R
BOHLER FOX ASN 5 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 AWS A5.4 E317L-15
BOHLER FOX ASN 5-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX CN 13 1 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2 - -
BOHLER FOX CN 13 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 13 4 SUPRA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 16 6 M-HD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 - -
BOHLER FOX CN 17 4 PH Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 AWS A5.4 E630-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 AWS A5.4 E385-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-17 (mod.)
BOHLER FOX CN 22 9 N Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
BOHLER FOX CN 22 9 N-B Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
BOHLER FOX CN 25 9 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
BOHLER FOX E 317 L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX EAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 Si Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 19 14 Si B 2 2 - -
BOHLER FOX EAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 2-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 4 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A EZ 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EAS 4 M-TS Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 AWS A5.4 E316L-16
BOHLER FOX EAS 4 M-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EASN 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 N L B 2 2 - -
BOHLER FOX KW 10 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 B 2 2 AWS A5.4 E410-15 (mod.)
BOHLER FOX NiCuCr Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 4 Z1NiCrCu B 42 H5 AWS A5.5 E8018-W2H4R
BOHLER FOX SAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
BOHLER FOX SAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
BOHLER FOX SAS 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
BOHLER FOX SAS 4-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
BOHLER FOX SKWA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 AWS A5.4 E430-15
BOHLER FOX SKWAM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 2 2 - -
Phoenix SH Ni 2 K 70 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1
Phoenix SH Patinax Kb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 38 3 Z1NiCu B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E9018-G
Phoenix SH V 370 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C3
Thermanit 13 04 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 2 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
Thermanit 18 17 EW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 1 2 AWS A5.4 E317L-17 (mod.)
Thermanit 19 15 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 16 3 Mn N L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15 (mod.)
Thermanit 20 16 SM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 EZ 22 17 4 Mn N L R 1 2 - -
Thermanit 20 25 CuW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-16
Thermanit 22 09 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 NL B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
Thermanit 22 09 W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
Thermanit 25 09 Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 9 3 Cu N L R 1 2 AWS A5.4  E2553-15 (mod.)
Thermanit 25 09 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
Thermanit 25 22 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 L B 2 2 - -
Thermanit A Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
Thermanit AW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Thermanit GE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
Thermanit GEW 316L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit GEW F Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit HE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
Thermanit HW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
Thermanit JE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
Thermanit JEW 308L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
UTP 1915 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 16 3 Mn L B 42 AWS A5.4 E 316LMn-15
UTP 1925 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 25 5 Cu NLR 32 AWS A5.4 ~ E 385-16
UTP 6635 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E 410 NiMo
UTP 68 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E 347-17
UTP 68 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E 308L - 17
UTP 68 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
UTP 68 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
UTP 68 TiMo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 6808 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
UTP 683 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 684 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17

ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی سايت با جوملا,طراحی اپلیکیشن موبایل,ماژول ساعت برای جوملا,گوگل ادوردز,نمونه طراحی کاتالوگ,سایت آماده,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول تاریخ ایرانی,تبلیغ گوگل,طراحی سایت خبری,ماژول تاریخ جوملا,تبلیغات گوگل,آموزش طراحی سایت,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت شخصی,آموزش جوملا,پرکلر اتیلن,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت املاک,xvhpd shdj,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی سایت حرفه ای,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت مداحی,طراحی سایت خبرگزاری,طراحی سایت حرفه ای,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,طراحی کاتالوگ,تبلیغات در گوگل,ساعت متحرک جوملا,طراحی سایت فروشگاهی,پرکلرواتیلن,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت در 24 ساعت,ماژول ساعت جوملا 3,طراحی لوگو,قیمت طراحی سایت حرفه ای,قیمت طراحی سایت,طراحی سایت رایگان,ماژول تاریخ شمسی,تبلیغات در صفحه اول گوگل,سایت های آماده,ساعت برای جوملا,طراحی سایت صنعتی,تبلیغات در سایت گوگل,آموزش طراحی وب سایت,طراحی اپلیکیشن,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی سایت فوری,طراحی اپلیکیشن اندروید,قیمت طراحی وب سایت,بشکه پرکلرواتیلن,قیمت طراحی کاتالوگ,وب سایت ارزان,طراحی کارت ویزیت,ماژول تاریخ عربی,طراحی وب سایت حرفه ای,پرکلراتیلن,تبلیغات گوگل,

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا