فولاد زنگ نزن

Avesta 2205 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205 BASIC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B AWS A5.4 E2209-15
Avesta 2205-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205-PW AC DC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2507 P100 rutile Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L R AWS A5.4 E2594-16
Avesta 2507 P100-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 2507 P100-HF Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 253 MA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 21 10 N R AWS A5.4 -
Avesta 308L MVR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17
Avesta 308L MVR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-16 --> to check
Avesta 308L MVR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17 --> to check
Avesta 316L SKR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 316L SKR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-16 --> to check
Avesta 316L SKR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 318 SKNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Avesta 347 MVNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R AWS A5.4 E347-17
Avesta 904L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R AWS A5.4 E385-17
Avesta LDX 2101 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
Avesta LDX 2404 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
BOHLER FOX 2,5 Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1H4R
BOHLER FOX alform 700 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E11018-GH4R
BOHLER FOX ASN 5 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 AWS A5.4 E317L-15
BOHLER FOX ASN 5-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX CN 13 1 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2 - -
BOHLER FOX CN 13 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 13 4 SUPRA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 16 6 M-HD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 - -
BOHLER FOX CN 17 4 PH Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 AWS A5.4 E630-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 AWS A5.4 E385-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-17 (mod.)
BOHLER FOX CN 22 9 N Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
BOHLER FOX CN 22 9 N-B Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
BOHLER FOX CN 25 9 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
BOHLER FOX E 317 L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX EAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 Si Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 19 14 Si B 2 2 - -
BOHLER FOX EAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 2-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 4 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A EZ 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EAS 4 M-TS Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 AWS A5.4 E316L-16
BOHLER FOX EAS 4 M-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EASN 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 N L B 2 2 - -
BOHLER FOX KW 10 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 B 2 2 AWS A5.4 E410-15 (mod.)
BOHLER FOX NiCuCr Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 4 Z1NiCrCu B 42 H5 AWS A5.5 E8018-W2H4R
BOHLER FOX SAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
BOHLER FOX SAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
BOHLER FOX SAS 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
BOHLER FOX SAS 4-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
BOHLER FOX SKWA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 AWS A5.4 E430-15
BOHLER FOX SKWAM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 2 2 - -
Phoenix SH Ni 2 K 70 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1
Phoenix SH Patinax Kb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 38 3 Z1NiCu B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E9018-G
Phoenix SH V 370 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C3
Thermanit 13 04 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 2 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
Thermanit 18 17 EW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 1 2 AWS A5.4 E317L-17 (mod.)
Thermanit 19 15 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 16 3 Mn N L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15 (mod.)
Thermanit 20 16 SM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 EZ 22 17 4 Mn N L R 1 2 - -
Thermanit 20 25 CuW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-16
Thermanit 22 09 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 NL B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
Thermanit 22 09 W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
Thermanit 25 09 Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 9 3 Cu N L R 1 2 AWS A5.4  E2553-15 (mod.)
Thermanit 25 09 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
Thermanit 25 22 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 L B 2 2 - -
Thermanit A Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
Thermanit AW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Thermanit GE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
Thermanit GEW 316L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit GEW F Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit HE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
Thermanit HW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
Thermanit JE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
Thermanit JEW 308L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
UTP 1915 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 16 3 Mn L B 42 AWS A5.4 E 316LMn-15
UTP 1925 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 25 5 Cu NLR 32 AWS A5.4 ~ E 385-16
UTP 6635 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E 410 NiMo
UTP 68 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E 347-17
UTP 68 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E 308L - 17
UTP 68 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
UTP 68 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
UTP 68 TiMo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 6808 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
UTP 683 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 684 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17

طراحی سایت 24 ساعته,طراحی سایت فوری,طراحی سایت مداحی,آموزش طراحی وب سایت,طراحی سایت خبرگزاری,طراحی کارت ویزیت,طراحی اپلیکیشن اندروید,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت ارزان,تبلیغات گوگل,پرکلرواتیلن,پرکلراتیلن,طراحی سایت حرفه ای,طراحی کاتالوگ,ساعت متحرک جوملا,طراحی کاتالوگ حرفه ای,ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی سایت خبری,آموزش جوملا,وب سایت ارزان,نمونه طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی سایت,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,طراحی سایت املاک,طراحی سايت با جوملا,تبلیغ گوگل,ماژول تاریخ جوملا,ماژول تاریخ شمسی,ماژول تاریخ ایرانی,بشکه پرکلرواتیلن,آموزش طراحی سایت,تبلیغات گوگل,سایت های آماده,طراحی لوگو,xvhpd shdj,قیمت طراحی سایت حرفه ای,ماژول تاریخ عربی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,ماژول ساعت برای جوملا,سایت آماده,طراحی سایت شخصی,تبلیغات در گوگل,ساعت برای جوملا,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول ساعت جوملا 3,طراحی سایت فروشگاهی,طراحی وب سایت حرفه ای,گوگل ادوردز,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سایت صنعتی,طراحی سایت ارزان,طراحی اپلیکیشن,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی سایت در 24 ساعت,تبلیغات در سایت گوگل,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,پرکلر اتیلن,طراحی سایت رایگان,طراحی اپلیکیشن موبایل,قیمت طراحی وب سایت,طراحی سايت با جوملا,

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا