فولاد زنگ نزن

Avesta 2205 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205 BASIC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B AWS A5.4 E2209-15
Avesta 2205-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205-PW AC DC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2507 P100 rutile Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L R AWS A5.4 E2594-16
Avesta 2507 P100-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 2507 P100-HF Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 253 MA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 21 10 N R AWS A5.4 -
Avesta 308L MVR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17
Avesta 308L MVR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-16 --> to check
Avesta 308L MVR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17 --> to check
Avesta 316L SKR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 316L SKR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-16 --> to check
Avesta 316L SKR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 318 SKNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Avesta 347 MVNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R AWS A5.4 E347-17
Avesta 904L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R AWS A5.4 E385-17
Avesta LDX 2101 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
Avesta LDX 2404 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
BOHLER FOX 2,5 Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1H4R
BOHLER FOX alform 700 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E11018-GH4R
BOHLER FOX ASN 5 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 AWS A5.4 E317L-15
BOHLER FOX ASN 5-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX CN 13 1 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2 - -
BOHLER FOX CN 13 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 13 4 SUPRA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 16 6 M-HD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 - -
BOHLER FOX CN 17 4 PH Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 AWS A5.4 E630-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 AWS A5.4 E385-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-17 (mod.)
BOHLER FOX CN 22 9 N Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
BOHLER FOX CN 22 9 N-B Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
BOHLER FOX CN 25 9 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
BOHLER FOX E 317 L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX EAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 Si Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 19 14 Si B 2 2 - -
BOHLER FOX EAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 2-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 4 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A EZ 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EAS 4 M-TS Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 AWS A5.4 E316L-16
BOHLER FOX EAS 4 M-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EASN 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 N L B 2 2 - -
BOHLER FOX KW 10 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 B 2 2 AWS A5.4 E410-15 (mod.)
BOHLER FOX NiCuCr Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 4 Z1NiCrCu B 42 H5 AWS A5.5 E8018-W2H4R
BOHLER FOX SAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
BOHLER FOX SAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
BOHLER FOX SAS 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
BOHLER FOX SAS 4-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
BOHLER FOX SKWA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 AWS A5.4 E430-15
BOHLER FOX SKWAM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 2 2 - -
Phoenix SH Ni 2 K 70 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1
Phoenix SH Patinax Kb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 38 3 Z1NiCu B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E9018-G
Phoenix SH V 370 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C3
Thermanit 13 04 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 2 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
Thermanit 18 17 EW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 1 2 AWS A5.4 E317L-17 (mod.)
Thermanit 19 15 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 16 3 Mn N L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15 (mod.)
Thermanit 20 16 SM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 EZ 22 17 4 Mn N L R 1 2 - -
Thermanit 20 25 CuW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-16
Thermanit 22 09 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 NL B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
Thermanit 22 09 W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
Thermanit 25 09 Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 9 3 Cu N L R 1 2 AWS A5.4  E2553-15 (mod.)
Thermanit 25 09 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
Thermanit 25 22 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 L B 2 2 - -
Thermanit A Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
Thermanit AW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Thermanit GE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
Thermanit GEW 316L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit GEW F Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit HE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
Thermanit HW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
Thermanit JE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
Thermanit JEW 308L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
UTP 1915 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 16 3 Mn L B 42 AWS A5.4 E 316LMn-15
UTP 1925 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 25 5 Cu NLR 32 AWS A5.4 ~ E 385-16
UTP 6635 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E 410 NiMo
UTP 68 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E 347-17
UTP 68 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E 308L - 17
UTP 68 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
UTP 68 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
UTP 68 TiMo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 6808 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
UTP 683 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 684 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17

وب سایت ارزان,تبلیغات گوگل,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,طراحی سایت رایگان,پرکلرواتیلن,ماژول ساعت جوملا 3,سایت های آماده,آموزش طراحی سایت,تبلیغات گوگل,طراحی سايت با جوملا,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,آموزش طراحی وب سایت,قیمت طراحی وب سایت,طراحی سایت مداحی,طراحی سایت حرفه ای,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی سایت فروشگاهی,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی کاتالوگ حرفه ای,ماژول تاریخ شمسی,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,ساعت برای جوملا,طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی سایت,طراحی اپلیکیشن موبایل,سایت آماده,ماژول ساعت برای جوملا,طراحی سایت در 24 ساعت,ساعت متحرک جوملا,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,تبلیغات در گوگل,طراحی سایت مذهبی,تبلیغ گوگل,ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی سایت خبرگزاری,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول تاریخ ایرانی,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی کارت ویزیت,طراحی سایت صنعتی,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت شخصی,ماژول تاریخ جوملا,طراحی اپلیکیشن اندروید,ماژول تاریخ عربی,طراحی سایت حرفه ای,بشکه پرکلرواتیلن,آموزش جوملا,پرکلراتیلن,طراحی سایت ارزان,طراحی اپلیکیشن,طراحی سایت فوری,طراحی لوگو,طراحی سایت املاک,طراحی وب سایت حرفه ای,گوگل ادوردز,طراحی سایت خبری,xvhpd shdj,قیمت طراحی سایت حرفه ای,پرکلر اتیلن,طراحی سایت ارزان,نمونه طراحی کاتالوگ,

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا