فولاد زنگ نزن

Avesta 2205 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205 BASIC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B AWS A5.4 E2209-15
Avesta 2205-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2205-PW AC DC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R AWS A5.4 E2209-17
Avesta 2507 P100 rutile Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L R AWS A5.4 E2594-16
Avesta 2507 P100-HF Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 2507 P100-HF Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B AWS A5.4 -
Avesta 253 MA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 21 10 N R AWS A5.4 -
Avesta 308L MVR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17
Avesta 308L MVR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-16 --> to check
Avesta 308L MVR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R AWS A5.4 E308L-17 --> to check
Avesta 316L SKR Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 316L SKR Cryo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-16 --> to check
Avesta 316L SKR-4D Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R AWS A5.4 E316L-17
Avesta 318 SKNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Avesta 347 MVNb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R AWS A5.4 E347-17
Avesta 904L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R AWS A5.4 E385-17
Avesta LDX 2101 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
Avesta LDX 2404 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - - -
BOHLER FOX 2,5 Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 8 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1H4R
BOHLER FOX alform 700 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 18275 E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 AWS A5.5 E11018-GH4R
BOHLER FOX ASN 5 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L B 2 2 AWS A5.4 E317L-15
BOHLER FOX ASN 5-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 3 2 AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX CN 13 1 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z13 1 B 6 2 - -
BOHLER FOX CN 13 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 6 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 13 4 SUPRA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
BOHLER FOX CN 16 6 M-HD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 16 6 Mo B 6 2 H5 - -
BOHLER FOX CN 17 4 PH Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 4 Cu B 4 3 H5 AWS A5.4 E630-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L B 2 2 AWS A5.4 E385-15 (mod.)
BOHLER FOX CN 20 25 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-17 (mod.)
BOHLER FOX CN 22 9 N Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
BOHLER FOX CN 22 9 N-B Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
BOHLER FOX CN 25 9 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
BOHLER FOX E 317 L Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels - - AWS A5.4 E317L-17
BOHLER FOX EAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
BOHLER FOX EAS 2 Si Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z 19 14 Si B 2 2 - -
BOHLER FOX EAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 2-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 5 AWS A5.4 E308L-17
BOHLER FOX EAS 4 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M (LF) Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A EZ 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
BOHLER FOX EAS 4 M-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EAS 4 M-TS Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 AWS A5.4 E316L-16
BOHLER FOX EAS 4 M-VD Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
BOHLER FOX EASN 25 M Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 N L B 2 2 - -
BOHLER FOX KW 10 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 B 2 2 AWS A5.4 E410-15 (mod.)
BOHLER FOX NiCuCr Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 4 Z1NiCrCu B 42 H5 AWS A5.5 E8018-W2H4R
BOHLER FOX SAS 2 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
BOHLER FOX SAS 2-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
BOHLER FOX SAS 4 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
BOHLER FOX SAS 4-A Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
BOHLER FOX SKWA Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 17 B 2 2 AWS A5.4 E430-15
BOHLER FOX SKWAM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z17 Mo B 2 2 - -
Phoenix SH Ni 2 K 70 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 2Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C1
Phoenix SH Patinax Kb Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 38 3 Z1NiCu B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 Mo B 42 AWS A5.5 E7015-G
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 50 4 1NiMo B 42 H5 AWS A5.5 E9018-G
Phoenix SH V 370 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 2560-A E 46 6 1Ni B 42 H5 AWS A5.5 E8018-C3
Thermanit 13 04 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 13 4 B 2 2 AWS A5.4 E410NiMo-15
Thermanit 18 17 EW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 18 16 5 N L R 1 2 AWS A5.4 E317L-17 (mod.)
Thermanit 19 15 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 16 3 Mn N L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15 (mod.)
Thermanit 20 16 SM Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 EZ 22 17 4 Mn N L R 1 2 - -
Thermanit 20 25 CuW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 20 25 5 Cu N L R 3 2 AWS A5.4 E385-16
Thermanit 22 09 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 NL B 2 2 AWS A5.4 E2209-15
Thermanit 22 09 W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
Thermanit 25 09 Cu W Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 9 3 Cu N L R 1 2 AWS A5.4  E2553-15 (mod.)
Thermanit 25 09 CuT Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 25 9 4 N L B 2 2 AWS A5.4 E2595-15
Thermanit 25 22 H Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E Z25 22 2 L B 2 2 - -
Thermanit A Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb B 2 2 AWS A5.4 E318-15
Thermanit AW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
Thermanit GE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L B 2 2 AWS A5.4 E316L-15
Thermanit GEW 316L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit GEW F Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17
Thermanit HE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb B 2 2 AWS A5.4 E347-15
Thermanit HW Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E347-17
Thermanit JE Spezial Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L B 2 2 AWS A5.4 E308L-15
Thermanit JEW 308L-17 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E308L-17
UTP 1915 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 16 3 Mn L B 42 AWS A5.4 E 316LMn-15
UTP 1925 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 20 25 5 Cu NLR 32 AWS A5.4 ~ E 385-16
UTP 6635 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 13 4 B 4 2 AWS A5.4 E 410 NiMo
UTP 68 Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 9 Nb R 3 2 AWS A5.4 E 347-17
UTP 68 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 9 L R 3 2 AWS A5.4 E 308L - 17
UTP 68 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 Nb R 3 2 AWS A5.4 E318-17
UTP 68 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 3 2 AWS A5.4 E316L-17
UTP 68 TiMo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 6808 Mo Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 3 2 AWS A5.4 E2209-17
UTP 683 LC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN 1600 E 19 12 3 LR 7 3 AWS A5.4 E 316L-26
UTP 684 MoLC Covered electrodes Stainless and corrosion resistant steels EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 5 AWS A5.4 E316L-17

طراحی سایت خبری,طراحی سایت شخصی,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,ماژول ساعت جوملا 3,آموزش طراحی سایت,طراحی اپلیکیشن اندروید,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,طراحی سایت حرفه ای,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سایت رایگان,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,آموزش طراحی وب سایت,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,آموزش جوملا,قیمت تبلیغات گوگل,طراحی لوگو,ساعت برای جوملا,طراحی اپلیکیشن موبایل,طراحی سايت با جوملا,قیمت طراحی سایت,بشکه پرکلرواتیلن,قیمت طراحی وب سایت,طراحی سایت املاک,ماژول تاریخ جوملا,تبلیغات گوگل,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت صنعتی,پرکلر اتیلن,وب سایت ارزان,طراحی سایت 24 ساعته,xvhpd shdj,طراحی سایت خبرگزاری,تبلیغ گوگل,طراحی اپلیکیشن,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,پرکلرواتیلن,طراحی کارت ویزیت,نمونه طراحی کاتالوگ,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت فوری,ماژول تاریخ انگلیسی,تبلیغات در گوگل,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی کاتالوگ,طراحی کاتالوگ حرفه ای,ماژول تاریخ عربی,ماژول تاریخ شمسی,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی سایت حرفه ای,طراحی سايت با جوملا,قیمت طراحی سایت حرفه ای,تبلیغات گوگل,ساعت متحرک جوملا,تبلیغات در سایت گوگل,ماژول ساعت برای جوملا,ماژول تاریخ ایرانی,تبلیغات در صفحه اول گوگل,پرکلراتیلن,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت مداحی,سایت های آماده,گوگل ادوردز,سایت آماده,طراحی سایت فروشگاهی,

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت پیشرو جوش خاورمیانه می باشد.

طراحی وب سايت , بهینه سازی و ميزباني وب : توسط گروه سايت سازیجوملا